Facebook PageView BGYS Politikası - Hazır Ofis - Sanal Ofis - Ortak Ofis

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Eofis Ofis Hizmetleri olarak sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla :

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi
 • Bilgi varlıklarını yönetmeyi, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemeyi, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymayı. Risklerimizi sürekli gözden geçirmeyi ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulamayı
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmeyi
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumayı ve iyileştirmeyi
 • Firma itibarını geliştirmeyi, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı
 • Çalışanlarımızın entegre yönetim sistemleri ile ilgili bilinçlerini yüksek tutmayı
 • İş Sürekliliğini ön planda tutarak müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi
 • Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı
 • Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı

Amaç olarak edinmiş bulunmaktayız.

Teklif Al