Facebook PageView Entrepreneur Musunuz Solopreneur Mu? | eOfis Blog

Girişimci teriminin tanımına bakacak olursak; kendi işini kuran ve yöneten kişiyi ifade ettiğini görürüz. Entrepreneur, solopreneur gibi işini her yönüyle bireysel olarak yönetmez. 


İki yaklaşım arasındaki farkı anlamak, işinizin alacağı uzun vadeli yönü profesyonel biçimde belirlemenize yardım edebilir. Birçok girişimci başlangıçta tek başına çalıştığı için entrepreneur ile solopreneur arasındaki ayrımı görmek zor olabilir. Ancak her iki girişimcilik tarzı, çalışma biçimi ve iş yaklaşımı bakımından farklılıklara sahiptir. Solopreneur ya da entrepreneur olarak bir işi başlattığınızda, onu büyütmek için farklı araçlar kullanıp farklı eylemlerde bulunmanız gerekir. Bu iki farklı rol ve yaklaşım arasındaki temel farkları incelemeden önce entrepreneur ve solopreneur terimlerinin tanımlarına bakalım.


Entrepreneur Nedir?


Girişimcilik herhangi bir işin kurulma sürecini anlatan bir kavram olarak bilinir. Girişimci olarak Türkçeleşen entrepreneur, yeni bir iş kuran, risklerin büyük kısmını üstlenen ve ödüllerin çoğunu toplayan kişiyi işaret eden terimdir. Girişimciler, genellikle yenilikçi, yeni fikir, ürün, hizmet, iş veya prosedürün kaynağı olarak görülür. 


İhtiyaçları öngörmek ve piyasaya yeni fikirler sunmak için gereken beceri ve inisiyatifi kullanan entrepreneur, ekonomide kilit rol oynar. Girişim başlatmanın risklerini üstlenmede başarılı olan entrepreneur; kâr, ün, sürekli gelişme ve büyüme fırsatları ile ödüllendirilir. Başarısız olan girişimler ise pazarda kayba ve daralmaya neden olabilir.


Girişimci, kâr amacıyla ürün veya hizmet üretmek için sermaye ve emeği bir araya getiren fikrini gerçekleştirmek üzere bir şirket kurar. Entrepreneur, kendi özel iş becerilerini geliştirmek yerine, işini geliştirmek ister. Şirket içindeki temel işleri yapmaları için ekip üyelerini işe almak ve görevlendirmek için hızlı davranarak kendini işin yönetim stratejisi üzerinde çalışmaya odaklar. İşini desteklemek üzere ekibini oluşturmak, daha büyük bir şirket tarafından satın alınmak dahil olmak üzere işine finansman sağlamak ve işini büyütme konusunda geniş bir vizyona sahiptir. 


Solopreneur Nedir?


Solo girişimci anlamına gelen solopreneur, iş dünyasında yeni ortaya çıkan bir terim olmasa da, geçerliliği son yıllarda artan bir kavramdır. Solopreneur, bir kurucu ortak veya çalışan desteği olmadan bağımsız şekilde işini kurup yürüten kişidir. Başka bir deyişle solopreneur, işiyle ilgili tüm görevleri tek başına yerine getiren bir girişimcidir. 


Çoğu girişimci işini bir ekip oluşturacak kadar büyütene kadar yalnız çalıştığından solopreneur ve girişimci arasında farklar başlangıçta belirsiz kalabilir. Bununla birlikte, doğrudan solopreneur olarak iş dünyasına adım atan girişimciler, işlerini yürütürken belirgin farklılıklar ortaya koyar. Solo girişimciler her alanda çalışıp ve hayatın her alanında değer üretebilir. Bununla birlikte, solopreneur yaklaşımı benimseyen işletmeler şu kategorilerde toplanabilir:  • Freelance hizmetler - Serbest yazarlık, sanal asistanlık, muhasebe, sosyal medya yönetimi, grafik tasarım meslekleri solopreneur için favori çalışma alanları arasında yer alır.  • Danışmanlık hizmetleri - Sosyal medya, strateji, liderlik, yönetim veya pazarlama alanlarında bir danışman olarak müşterilerine yardımcı olmak üzere uzmanlık paylaşımı, popüler bir solopreneur seçeneğidir.  • E-ticaret - Çevrimiçi alışveriş yapmaya alışkın tüketicilere ürün ve hizmet sağlamak da popülerliği giderek artan bir solopreneur iş seçeneğini oluşturur. 


Entrepreneur ve Solopreneur Arasındaki Farklar 


Tanım olarak girişimci, kendi işini kuran ve yöneten kişidir. İstisnalar olsa da, solopreneur işletmenin yönetim, operasyon, pazarlama, iletişim, satış, servis gibi tüm faaliyet alanlarında yer alma eğilimindedir. Solopreneurler uzun saatler boyunca disiplinli şekilde çalışabilir. Görevleri başkalarına açıklamak için zaman ayırmak yerine, işi kendisi yapmayı tercih eder. Solopreneur ofiste uzun saatler çalışırken, entrepreneur insanlarla tanışmak ve işini görünür kılmak için ofis dışında olmayı tercih eder. Bu rolde başarılı entrepreneur, kurduğu ekibin günlük işlerle ilgilenmesine izin verir. Bu iki rol arasındaki temel farklara daha yakından bakalım.  1. Solopreneur işin hem kurucusu hem çalışanıdır


İşini her yönüyle yöneten solopreneur, görevleri başkasına devretmek söz konusu olduğunda, büyük ölçüde güven duymaz. İşletmenin kurucusu olmanın yanı sıra, sağladığı ürün veya hizmetin üretim ve sunumundan da sorumludur. Solopreneur bazı görevleri yerine getirmesi için freelance çalışan birini kiralayabilir, bununla birlikte, freelance çalışanın sağladığı hizmet, genellikle işletmenin günlük operasyonunun bir parçasını oluşturmaz.  1. Entrepreneur ekibini kurar ve yönetir


İşini tek başına başlatan birçok girişimci, işi gelişim aşamasındayken görevleri yerine getirmesi için bir ekip oluşturur ve onu yönetir. İşletmenin operasyonlarını yürüten, ürün ve hizmet sunmak için gerekli görevleri yerine getiren bir soloprenörün aksine, entrepreneur genellikle, ürün ve hizmetlerin üretilip sunulmasını çalışanlarına bırakarak işin kendisini yönetmeye odaklanır. Entrepreneur ekibini kurduktan sonra çalışanlarını denetlemek üzere yönetimsel bir role adım atar.  1. Solopreneur tek bir işe odaklanır


Solopreneur, genellikle belirli bir niş teklif sunmak üzere girişimde bulunur. İşini genişletmeyi düşünmek yerine, kâr etmesi için istikrarlı bir müşteri tabanı oluşturmaya odaklanır. Tek başına yürütebildiği sürece iş, onun için yönetilebilirdir. Örneğin, küçük işletmelere sosyal medya yönetim hizmeti sunan bir solopreneurün müşterilerine, yerine getirebileceğinden emin olduğu bir hizmet paketini teklif etmesi oldukça olasıdır. Öte yandan, on kişilik ekibiyle bir pazarlama ajansı işleten bir entrepreneur, müşterilerine sosyal medya yönetiminin yanı sıra, marka danışmanlığı ve içerik oluşturma hizmeti de teklif edebilir. Ekibi büyüdükçe sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeyi de hedefleyebilir.    1. Solopreneur işini ölçeklendirmek için kurmaz


Birçok girişimci iş kurarken, şirketini gelecekte kâr ederek satabilmek için büyütmeyi ve ölçeklendirmeyi amaçlar. Böyle bir amaç, işini tek başına yürüten solopreneurden daha fazla, şirket yöneten entrepreneurler arasında yaygındır. Birçok solopreneur işini büyütüp geliştirmek yerine, çalışmayı, yönetmeyi ve kendi kendine ayakta durmayı sürdürebileceği, kârlı bir iş yaratmanın yollarını arar.   1. Finansal yönetimdeki farklılıklar


Şirketler büyüdükçe, şirket sahibinin mali sorumluluğu artar. Çalışanları olan girişimciler, çalıştırdığı ekibe mesai ücreti ödeyebileceği kârlı bir işi yönetmenin sorumluluğunun yanı sıra, işin yapısına bağlı olarak bordro, sosyal haklar, vergiler gibi çeşitli faktörlerin sorumluluğunu da üstlenir. Solopreneur çalışanlar, işlerini genellikle tek üyeli bir limited şirket veya şahıs şirketi kurarak yönetir. Böylece, hem iş yönetimini kolaylaştırır hem de şirketin tek sahibi olarak tüm karar verme yetkisine sahip olur.  1. Solopreneurlerin iş yeri ihtiyacı minimum seviyededir


Uzaktan gerçekleştirilen hizmetler sunan birçok solopreneur için çalışma alanı gereksinimi minimum düzeydedir. İşin kapsamına bağlı olarak çoğu zaman yalnızca bir bilgisayar ve internet bağlantısı, gereken çalışma ortamını sağlayabilir. Ücretli çalışanı olmayan küçük işletmelerin yarısından fazlası home office eksenli çalışır. Entrepreneur ise, yaptığı işin doğasına bağlı olarak daha karmaşık ofis gereksinimlerine sahip olabilir. Fiziksel ürünler üreten işletme sahipleri, ürünlerini oluşturmak ve depolamak için yeterli alana ve ayrıca, çalışanları için uygun işyerlerine ihtiyaç duyar.


İster işinizle ilgili tüm görevleri yerine getiren bir solopreneur olmayı ister bir ekibi yöneten ve bir şirketi ölçeklendiren bir girişimci olmayı seçin, kendi işiniz için çalışmak, oldukça tatmin edici bir deneyim olabilir. Seçeceğiniz yolun uygunluğu, işinizin doğasına ve kişisel tercihlerinize bağlı değişir. İşinizin kuruluş maliyetlerini azaltmak, home office çalışmanın dezavantajlarından kurtulmak için E-ofis’in sizin için sağladığı prestijli adres, sekreterlik, sanal ofis, coworking ve toplantı salonu gibi yeni nesil iş hizmetlerine göz atıp dilediğiniz hizmet için size özel teklifinizi hemen talep edebilirsiniz. 

Bu Yazıyı Paylaşın

Teklif Formu
Teklif formunu göndererek; Aydınlatma Beyanı'nı ve
Açık Rıza Onayı'nı kabul etmiş sayılırsınız.
Teklif Al